Защита на личните данни

На практика, ние не събираме никаква друга информация от нашите потребители, освен стандартната информация, която сайтът събира автоматично. Настоящото представлява стандартна декларация за защита на личните данни. Ние се ангажираме да гарантираме неприкосновеността на личните данни на посетителите на нашия уебсайт; като настоящата декларация посочва начините, по които ние ще разполагаме с предоставените от вас лични данни.

I. Каква информация събираме от вас?

Ние събираме, съхраняваме и използваме следните лични данни:
1. Информация за вашите посещения и ползване на услугите на този уебсайт.
2. Информация за извършването на всякакви плащания между вас и нас посредством този сайт или във връзка с него, включително информация за всякакви покупки на стоки и услуги, предлагани от нас;
3. Информация, предоставена ни от вас с цел регистрация в нашия сайт и/или абониране за услуги и/или уведомления по e-mail от нашия сайт.

II. Информация за посещения на сайта

Ние разполагаме с правото да събираме информация за вашия компютър и посещения на нашия уебсайт, например IP адрес, местонахождение, използван браузър, източник на препратката, продължителност на посещението и брой показвания на страници. Ние може да използваме горепосочената информация за администрирането на този уебсайт, за подобряване на неговата навигация, както и за маркетингови цели.
Някои интернет потребители се притесняват за неприкосновеността на своите лични данни във връзка с употребата на "бисквитки" в интернет. Бисквитките представляват малки текстови файлове, използвани с цел съхраняване на информация, която вие вече сте предоставили веднъж. Бисквитките не могат да се използват за "крадене" на информация относно вас или вашия компютър. Настоящият сайт използва бисквитки, за да запамети вашите предпочитания. Например, уебсайтът може да "си спомни" коя страница сте видели, с цел да направи следващите ви посещения по-удобни (показвайки ви например най-близкия до вас магазин). Въпреки това, ако вие все пак не желаете да използвате бисквитки, тази функция може да бъде изключена от настройките на вашия интернет браузър. Това би се отразило неблагоприятно върху навигацията на много сайтове, включително на настоящия.

III. Използване на вашите лични данни

Личните данни, предоставени от вас на нашия уебсайт, ще бъдат използвани за целите, посочени в настоящата декларация за защита на личните данни или на съответните места в сайта.
В допълнение към употребата, посочена на други места в настоящата декларация, ние запазваме правото си да използваме вашите лични данни за следните цели:
1. Да подобрим качеството на сърфирането ви в интернет, като персонализираме сайта съгласно вашите предпочитания
2. Да изпращаме информация (различна от маркетингови комуникации), за която считаме, че би отговаряла на интересите ви, посредством постове, e-mail или съответното технологично средство.
3. Да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес, за които считаме, че биха представлявали интерес за вас, посредством публикации или (ако вие изрично сте се съгласили на това) чрез e-mail или съответното технологично средство.

IV. Допълнително разкриване на информация

В допълнение към разкриването на информация, което е разумно необходимо за целите, определени в настоящата декларация за защита на личните данни, ние запазваме правото си да разкриваме информация за вас:
1. Доколкото законът го изисква от нас;
2. Във връзка с всякакви юридически процедури или вероятни съдопроизводства;
3. С цел установяване, упражняване и защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация с цел предотвратяване на измами и намаляване на рисковете при кредитно плащане);
4. На купувача или продавача (или бъдещия купувач и продавач) на всякакъв вид стоки или услуги, които ние (възнамеряваме да) продаваме или купуваме.
Ние се задължаваме да не предоставяме вашите данни на трети страни, освен в случаите и за целите, предвидени в настоящата декларация за защита на личните данни.

V. Международен обмен на данни

Събраната от нас информация може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърляна между всички държави, в които ние осъществяваме дейност, с цел да ни позволи да използваме данните в съответствие с настоящата декларация.

VI. Сигурност на вашите лични данни

Ние се задължаваме да предприемем всички разумни мерки, за да предотвратим загуба, промяна или злоупотреба с на вашите лични данни. Разбира се, предаването на информация по интернет е поначало несигурно и затова ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени посредством интернет.

VII. Промени на декларацията

Ние запазваме правото си да променяме своите практики по отношение на информацията предоставена от нашите потребители, както и условията на настоящата декларация за защита на личните данни. Запазваме правото си да прилагаме променените практики по отношение на всякаква информация, предоставена ни от вас. Чрез ползването на този сайт вие се съгласявате с условията, изложени в настоящата декларация, такива, каквито са били те в момента, в който вие сте използвали сайта. Всеки достъп до този уебсайт, осъществен след променяне на декларацията за защита на личните данни, ще се счита за съгласяване с промените, нанесени по декларацията към съответния момент. Ние запазваме правото си да променяме настоящата декларация по всяко време.